نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دوره دکتری ، مرکز پژوهش مطالعات منابع انسانی سایپا

3 اداره تحقیقات و مطالعات محیطی گروه سایپا

4 اداره تحقیقات سایپا

چکیده

 برای انجام دادن مؤثر کار به‌خصوص در مشاغل مهندسی، استعداد عمومی نقش اصلی را دارد. با این حال، در گزینش مهندسان در ایران فقط از آزمونهای علمی و مصاحبه متمرکز بر شخصیت استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر رابطه استعداد عمومی مهندسان با عملکرد شغلی آنها در شرکت اتومبیل سازی سایپا (106= N ) بررسی شده است. استعداد عمومی مهندسان با آزمون استعداد عمومی (GATB) مورد سنجش قرار گرفته که در طول 5 دهه گذشته مرجع استخدام دولتی در آمریکا بوده است. ابتدا ویژگیهای روان سنجی این آزمونها (پایایی و اعتبار) بر روی نمونه‌ای جداگانه از مهندسان شرکتهای صنعتی در اصفهان بررسی شد و سپس، مشاغل مهندسی با استفاده از پرسشنامه PAQ که در شرکتهای متعدد و از جمله شرکت ملی گاز ایران انجام شده بود(عریضی، 1383، نوری و عریضی، 1385) تحلیل و رابطه ابعاد شغلی با استعدادها مشخص شد. در پایان، راههای اجرایی و عملی برای استفاده از آزمونهای استعداد عمومی در صنعت ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Concurrent Validity between Job dimensions and Performance with engineers aptitude of Saipa car Company

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Oreizy 1
  • Manocher Soltani 2
  • Solat Amiri 3
  • Nasim Soltanian 4

1 Assistant Professors, Selection Tests Research Group Manager of Esfahan University

2 PhD.Student, Human Research Center Manager of Saipa

3 Environmental Studies Office Boss of Saipa Group

4 Saipa Research Office Expert

چکیده [English]

For the effective performance of engineering jobs general aptitude has the principal role. However, in selecting engineers in Iran, only scientific tests and personality–based interviews have been used. In the current study, the relation between engineers general aptitude and their job performance in saipa car company (N=106) has been investigated. Engineer's general aptitude is measured by General Aptitude Tests Battery (GATB) which was the main official selection instrument in the five last decades. Psychometric characteristics of these tests (reliability and validity ) were established on industrial companies engineers in Isfahan, then engineers job analysis was performed via Position Analysis Questionnaires (formerly performed in Iran Gas Company by Oreizy 1383, Nouri & oreizy, 1385 ) , and the relation between job dimension and aptitudes was determined. At last, Suggestions were made for GATB in Iran industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general aptitude-Position Analysis Questionnaire – General Aptitude Tests Battery- Job Performance – engineers job dimensions – concurrent Validity