نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

چکیده: سازمانها، برای بالا بردن کیفیت تولید و خدمات خود و ایجاد مزیت رقابتی و همچنین، برای ورود به بازارهای جهانی ملزم به پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت فراگیر هستند. مدیریت کیفیت فراگیر به تعبیری پارادایم نوین مدیریت به شمار می‌آید و سازمانها برای ادامه حیات و عبور از فراز و نشیب و رسیدن به مرحله تکامل به تولد دوباره و مستمر نیاز دارند و با پنهان‌کاری عیوب نمی‌توان در دریای پرتلاطم رقابت این کشتی را با موفقیت به ساحل رسانید. مدیریت کیفیت فراگیر هم به صورت یک فرهنگ و هم به عنوان مجموعه‌ای از اصول راهبردی برای نشان دادن بهبود مستمر در سازمان است. هم‌اکنون شاید بتوان گفت که مدیریت کیفیت فراگیر بهترین راه برای رشد و گسترش صنعت نوپای ایران است تا از این طریق بتوان حضور در بازار رقابتی را تجربه کرد. در این مقاله به اصول دمینگ و چرخه کیفیت به عنوان اجزای مهمی که در راه پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر نقش دارند اشاره و مدل فراگیر مدیریت کیفیت جامع و اصول مشترک در پیاده سازی این اصول ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implementation of Deming Principles is a Way Towards Total Quality Management

نویسنده [English]

  • Mehrdad Godarzvand chegini

Assistant Professor , Islamic Azad University Rasht Branch

چکیده [English]

Organizations must implement the system of total quality management in order to increase production quality and their services, create competitive advantage, and also enter world markets. Total quality management is considered, in a sense, new management paradigm and organizations need a continuous rebirth to continue survival and pass ups and downs and reach the stage of evolution, and one cannot drive the nail home successfully in the turbulous competitive sea through convering defects. Total quality management as and culture and also as a set of strategic principles is for the indication of the basis of continuous recovery development in organization. Now, it can be said that total quality management is perhaps the best way for the growth and development of the young industry of Iran so that through this way experiencing the presence in the competitive market is possible. In this article, Deming principles and quality cycle as scientific components that have a role in implementing total quality management have been addressed. Then, total model of comprehensive quality management and the common principles in the implementation of these principles have been dealt with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Deming principles. quality cycle
  • continuous development
  • Total Quality Management (TQM)