نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 کارشناس ارشد گروه آینده اندیشی، پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

 تربیت دانشجویان دوره¬های دکتری به منظور فراهم آوردن یک اقتصاد دانش محور و صنعت کارآمد وظیفه¬ای است که برعهده دانشگاهها ست. در این مقاله دوره دکتری مهندسی از دید تجربه دانشجویان، تجربه فارغ¬التحصیلان در بازار کار و راهکارهای پیش رو بیان و سپس، روشهایی که ¬باید به منظور ارزیابی و آینده¬نگری این دوره¬ها به کار گرفته شود، شرح داده ¬شده است. در نهایت، با اعمال مراحل معرفی شده بر روی یک دانشکده مهندسی، نتایج به دست آمده از این نمونه اجرایی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Foresight of PhD Courses; Pllot Case in an Engineering Department

نویسندگان [English]

  • Mohsen Bahrami 1
  • Masoud Nikkhoo 2
  • Nader Montazerin 1

1 Professor , Amir Kabir University of Technology , School of Engineering Mechanics

2 Instructor , Research Instutiute of new Technologies, Amir Kabir University of Technology

چکیده [English]

 Universities train PhD graduates for themselves and industries of the knowledge-based economies of the future. This paper studies an engineering PhD course from graduates, faculty and the job market view points. Foresight methods for such courses is then introduced and applied to an engineering department. A discussion of the results show the need for stronger industrial contacts for PhD students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future research
  • Higher education
  • PhD courses
  • simultaneous regression
  • discriminant analysis and neurship