نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه خلاقیت و نوآوری دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

فرایند¬های خلاقیت و نوآوری نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه آموزش و پژوهش در نظام آموزشی و پژوهشی کشور دارند، چنان که فعالیتهای جهانی در نظامهای آموزش و پژوهش کشورهای پیشرفته بر اساس خلاقیت و نوآوری است. همچنین، طبیعت به عنوان منبع خلاقیت و نوآوری از مظاهر قدرت خداوند بزرگ در دسترس انسانها برای آموزش و پژوهش است. در این مقاله ضمن معرفی مهندسی خلاقیت بیونیکی، وضعیت آموزشی این حوزه نوین و بین رشته¬ای بررسی و پیشنهاد ¬شده است که این دانش به عنوان یک رشته یا دروس انتخابی در دانشگاههای کشور تدوین و برنامه ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing educational Situation of Bionical Creativity Engineering

نویسنده [English]

  • Ali reza Mansoorian

Department of Creativity and Innovation, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

 Nature, with its great variety of efficient structures, is suitable as a source for the stimulation of possible ecologically sound and ergonomic solutions to problems and opportunities. Examples in nature can become a creative element within the process of producing a solution to a problem. Bionical creativity engineering has fundamental role in researches and developments in all sciences. Bionical creativity a engineering inspiration and modeling of evolution nature principles, and opening a new and modern approaches for problem solving, management, research & development. This paper describes bionical creativity engineering and its education in university in all sciences and engineering disciplines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bionical
  • creativity engineering
  • Education
  • bionics
  • creativity