نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران و مدرس درس روستا 1و2

2 مدرس درس روستا 1و2، دانشگاه هنر تهران

چکیده

روستاها مرکز تولیدات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و کانون تأمین مایحتاج خوراکی 5/68 میلیون نفر جمعیت کشور هستند. به اعتباری می¬توان روستاها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور به شمار آورد، زیرا علی رغم میزان سرمایه گذاری اندک در آنجا، در مقایسه با شهرها، حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور از آنها به دست می آید»] 1[. معماری روستایی گستره بی بدیلی از چاره‌اندیشیهای خلاقانه برای به کارگیری امکانات محیط طبیعی و برآورده کردن نیازهای مادی و معنوی روستاییان است. پاسخهای هوشمندانه و زیرکانه¬ ای که همراه خود بار معنوی و فرهنگی برای بقای سطح زندگی روستاییان را به ارمغان می آورد. نگاه ژرف به شکل و ظاهر ساده این معماری و دریافت شگردها و زیباییهای اندیشه و عمل روستاییان و همچنین، به کارگیری یافته ها در طراحی واحد مسکونی روستایی از اهداف آموزشی درس معماری روستایی ایران در دروس مستقل روستا (1) و (2) طبق برنامه آموزشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رشته کارشناسی معماری است. با توجه به جمعیت روستایی کشور و جایگاه ارجمند آنها، لزوم توجه بیشتر به آموزش این موضوع¬ در سال 1374 در بازبینی برنامه آموزشی توسط گروه هنر شورای عالی برنامه ریزی با افزایش از 2 به 3 واحد (2 واحد عملی 1 و واحد نظری ) در دروس آن به همراه داشته است. در مقاله حاضر به ضرورت آموزش روستا در دانشکده‌های معماری و سابقه آن در برنامه آموزشی رشته معماری پرداخته شده و بیشتر در پی آن است که الگویی را برای آموزش درس معماری روستا (1) و (2) در دانشکده های معماری برای رسیدن به هدف آموزشی مصوب آن به صورت کاملاً اجرایی و دقیق بیان کند. این الگوی پیشنهادی نتیجه تجربه های آموزش این درس در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manual of the Rural Architecture Education for Faculties of Architecture

نویسندگان [English]

  • Behshid Hoseini 1
  • Majed Ziaei 2

1 Faculty Member , Tehran Art University

2 Istructor, Tehran Art University

چکیده [English]

Rural architecture is a unique range of remedies to use potentials of natural environment and to comply with material and spiritual needs of rural areas. A deep view to this architecture and understanding aesthetics of rural thoughts and use of the finding in residents design are goals of education in rural 1 and rural 2 courses of architecture education in Iran. With respect to rural population and their place in, the High Council of Educational planning increases this course from two-credit course to three-credit course. This article revise the need of rural education in faculties of architecture and follows a method of education in two courses, rural 1 and rural 2. This proposed method is the consequence of experiences of these courses in architecture and urbanism faculties of Tehran Art University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural architecture
  • architecture education
  • rural domestic houses
  • rural architecture education