نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

 با افتتاح پی در پی دوره¬های جدید دانشگاهی، رشته معماری منظر در سطح جهانی به سرعت در حال رشد است. همزمان با توسعه کمّی آموزش معماری منظر طی حدود یک قرن گذشته، در سالهای اخیر روند بازنگری در محتوای برنامه درسی این رشته نیز شتاب فزاینده¬ای یافته است. در بازنگری برنامه آموزشی تعیین دانش و مهارتهای اساسی که لازم است تا معماران منظر برای ایفای مسئولیت حرفه¬ای خود بیاموزند، نقش حیاتی دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با مرور تحلیلی متون تخصصی تعلیم و تربیت معماری منظر، بررسی تجربه های دانشگاههای گوناگون جهان و مرور تقاضای بازارکار، چارچوبی به عنوان «چارچوب دانش و مهارتهای اساسی مورد نیاز معماران منظر» تدوین شود. یافته های این نوشتار نشان می¬دهد که بر مبنای تبیین ابعاد ماهوی و رویه¬ای معماری منظر و مؤلفه¬های مورد نیاز در هر یک از آنها می¬توان به چارچوب مذکور دست یافت. در این خصوص، رویکرد کل گرایی انسانی ـ محیطی به عنوان بعد ماهوی و مؤلفه¬های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، تکنولوژیکی، ارتباطی و مدیریتی در زیر مجموعه ابعاد رویه¬ای معماری منظر مطرح¬اند. این چارچوب در شرایط ایران و جهان از طریق دسته بندی محتوا و برنامه های درسی مورد نیاز شامل هریک از مؤلفه¬های مذکور قابل اجراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Landscape Architecture Education: Requisite Knowledge and Skills

نویسندگان [English]

  • Mohsen Faizi 1
  • Sina Razzaghi asl 2

1 Associate Professor, Architecture and Urban Studies Faculty, Department of Architecture,Iran University of Science and Technology

2 PhD Student, Architecture and Urban Studies Faculty, Department of Architecture, Iran University of Science and Technologfy

چکیده [English]

There is an increasing interest in establishing new degrees of landscape architecture in all over the world. Along with the growth in the number of universities which offer landscape architecture program, the qualitative review of program contents has been increasing. Requisite knowledge & skills for landscape architects have an essential role in reviewing of educational program. This paper intends to analyze the training & educational text about landscape architecture, experiments of universities and employment demands. The outcome of these studies is a knowledge-based framework for landscape architects. In this framework the most important knowledge and requisite skills which landscape architects need them, are represent. Findings of this paper explain that we can shape the above framework according to the procedural and natural dimensions of landscape architecture. Landscape architecture encompasses the holistic humanistic-environmental approach of landscape architecture as a natural dimension and economic, social, technological, administrative and communicational items as procedural dimensions. This framework could be implemented in Iranian universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape architecture
  • Education
  • Program
  • skill
  • knowledge