نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مدیر آموزش شرکت صا ایران

چکیده

 اغلب سازمانهای صنعتی برای تأمین نیازهای دانشی مهندسان خود دوره‌های فنی متعددی را برگزار ¬کنند. از آنجا که اجرای این دوره¬ها متضمن سرمایه‌گذاری هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است، آگاهی از کیفیت آموزشهای اجرا شده و بازدهی حاصل از میزان اثربخش بودن آنها از مهم¬ترین انتظاراتی است که سازمان از نظام آموزش دارد. پاسخگویی به این انتظارات مستلزم شناسایی عوامل تأثیر¬گذار در برنامه¬ریزی و اجرای دوره¬ها نظیر استراتژی، اهداف و ساختار سازمانی مرکز آموزش، سازماندهی و مدیریت آن، استانداردهای آموزشی، کادر آموزشی، امکانات و تجهیزات در اختیار، فرایند یاد دهی ـ یادگیری و ارزیابی میزان تأثیر هر یک از آنها در کمک به ایفای نقش آموزش در بهبود کیفیت محصول یا خدمات تولید شده سازمان است. در این مقاله با رویکرد به «مدیریت کیفیت جامع» به عنوان شناخته شده‌ترین مدل کیفی سازی، شیوه¬های بهبود کیفیت در برنامه¬های آموزش مهندسی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of Comprehensive Quality in Engineering Educational Programs

نویسنده [English]

  • Saeed Hadavand

MSc.Education Head.Sa Iran Co.

چکیده [English]

Most industrial organizations offer different technical courses for meeting the requirements of their engineers. Whereas performing launching courses implies enormous investment and also consumption of active manpower time; therefore, notice of performed educations quality and efficiency results from their effectiveness which is one of most important expectations of the organization from educational system. Responding to these expectations entails the recognition of factors that are effective on planning and launching courses like strategy, organizational structure and purposes of educational center, its organization and management, educational standards, educational team, available possibilities and equipments, teaching-learning process and evaluating the effect of each in order to help education portrayal for improving quality of organization production or services. In this article with "Management of Comprehensive Quality" approach as the most famous qualitative model, methods of improving quality in engineering educational programs will be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • management of comprehensive quality
  • Continuous improvement