نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران وزارت نیرو - بخش آموزش، تحقیقات و فناوری

3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش ضمن مروری بر جایگاه دستاوردهای یادگیری در آموزش مهندسی و بهبود کیفیت آن از منظر مطالعات داخلی و بین‌المللی، دستاوردهای یادگیری آموزش مهندسی برق شناسایی و دسته بندی شدند. در این پژوهش ازمصاحبه‌های فردی و گروه‌های کانونی با مدرسان دانشگاهی، متخصصان صنعت برق استفاده شده است. دستاوردهای استخراج شده در سه دسته دانش و آگاهی، مهارت یا کاربرد دانش در عمل و نگرش و ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی دانش‌آموختگان عنوان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of identification and partitioning learning outcomes in the improvement of quality higher education, case study: Electrical engineering education (power strand)

نویسندگان [English]

  • Nahid Sadeghi 1
  • Mahdi Farahani 2
  • Mahmod Kamarehei 3

1 Assistant Professor, School of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD.D Student, School of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Professor, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this paper, brief overview of the role of learning outcomes in engineering education and improving its quality are identified. Also classifications of learning outcomes in electrical engineering are investigated. In this study interviews are made from individual, focus group of faculty universities as well experts from power industries. Results are presented in three classes of knowledge, cognition, profesionality as well as other personal and psychological aspects of graduated students.                  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • Educational assessment
  • Higher education
  • learning outcomes
  • electrical Industry