نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه شاهرود

چکیده

مکاترونیک رشته‌ای متشکل از مهندسی مکانیک، مهندسی برق، و علوم رایانه است. اساس اولیۀ مبحث مکاترونیک برای دانشجویان دورۀ کارشناسی قابل‌درک است. ظرفیت کامل مکاترونیک در صورتی محقق می‌شود که از همان نقطۀ آغاز نگاهی تلفیقی داشته باشیم.در مقایسه با مباحث درسی مرسوم مهندسی، که به علوم گرایش دارند و یا تحلیل‌محور هستند، مکاترونیک ‌باید از چنین تقسیم‌بندیهای سرسختانة مهندسی امتناع کند.از آن جایی که مکاترونیک در فرایند تکاملی در ایران در وضعیتی بی‌شکل است، ازاین‌رو، مؤسسات آموزشی باید تغییرات یکسانی را هر‌چه سریعتر در مباحث درسی ایجاد کنند. بنابراین اهداف این مقاله به دو بخش قابل تقسیم است؛ اول خلاصه کردن مفاهیم مکاترونیک بر اساس گردآوریها یا آنچه در مؤسسات آموزشی و محیطهای صنعتی در کل دنیا دایر است و ارائۀ تعریفی جامع و جدید، دوم، پیشنهاد طراحی‌محور برای مواد درسی بر اساس تعریف جدید مکاترونیک.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Basis for undergraduate mechatronics engineering education

نویسنده [English]

  • Mahdi Bamdad

Assistant Professor, School of Mechanical Engineering, University Shahrod, Shahrod, Iran.

چکیده [English]

Considering the role of the academic education in the national scientific and industrial developments, as well as technological advancements, the developed countries experiences and educational systems in nanotechnology disciplines, especially, in the undergraduate level are discussed. The details of nanotechnology educational systems in the model countries such as United States, Denmark, England and Australia are presented and compared, and the course syllabus of the related disciplines in the undergraduate level are given in the present study. Nanotechnology education in South Korea, as a successful educational model, is presented and discussed. The collaboration between different science and engineering faculties as well as nanotechnology research centers is needed for the development of nanotechnology education due to its interdisciplinary nature. The significance of establishing nanotechnology education at undergraduate level to maintain and enhance the position of our country in the world ranking of nano-science and technology development, demands for the construction of hardware and software infrastructures in approving the related disciplines and its development are explaind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechatronics education
  • Bachelor of Science program
  • Curriculum Development