نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

 رویکردهای سنتی تدریس در رشته¬های مهندسی و علوم عموماً از شکل قیاسی است، بدین معنی که تدریس با ارائه یک نظریه کلی در باره موضوع شروع می شود و در نهایت، با کاربرد آن نظریه در صنعت، زندگی، کار و مانند آن پایان می یابد. شیوه استقرایی تدریس در آموزش مهندسی فرایندی مغایر با شکل قیاسی را طی می¬کند. در رویکرد استقرایی موضوع مورد تدریس با ارائه یک مسئله ساده، یک مورد یا مشاهده ویژه شروع و در پایان به نظریه ختم می¬شود. نظریه را مربی تدریس می¬کند یا اینکه وی به عنوان یاددهنده، یادگیرنده را برای کشف آن یاری می دهد. در این مقاله با معرفی ویژگیهای رویکرد استقرایی در آموزش، سه شیوه معمول¬تر این راهبرد تدریس در آموزش مهندسی؛ یعنی یادگیری مبتنی بر مسئله، یادگیری مبتنی بر پروژه و تدریس مبتنی بر مورد معرفی و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inductive Methods of Teaching and Learning in Engineering Education

نویسنده [English]

  • Asghar Soltani

Isfahan University Faculty of Education

چکیده [English]

Generally traditional teaching approach in engineering and science courses are deductive. This means that teaching begins with a general theory or idea and finally finishes with its implementation in industry, life, work and the likes. In inductive approach, subject matter begins by a simple problem, a case or a special observation and ultimately ends to a theory. In this paper we introduce inductive approach teaching features and consider more usual methods of this approach in engineering education i.e. problem-based learning, project-based learning, and case-based teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • Inductive Approach
  • Problem-Based Learning
  • project-based learning
  • case-based teaching