نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی شیمی و کارشناس ارشدگروه صنعتی مپنا

2 استاد دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه پذیرش در آزمون‌های رشته‌های مهندسی تضمینی برای ورود به بازار کار و یافتن شغل مناسب نیست و بزرگترین دغدغه دانش آموخته‌گان مهندسی به ویژه مهندسی شیمی، یافتن شغل متناسب با تحصیلات دانشگاهی می‌باشد. به نظر می‌رسد گسترده بودن صنعت و فاصله نیازهای صنایع با آموزشهای دانشگاهی مهمترین علت عدم آشنایی دانشجویان با زمینه‌های کاری است. در این بحث، ابتدا دسته بندی فرصتهای شغلی بازار کار ایران برای مهندسین شیمی معرفی شده و سپس زمینه اشتغال در شرکت های مهندسی طراح و مشاور، پروژه‌های طراحی و ساخت مجموعه‌های صنعتی به تفصیل بررسی گردیده است. با توجه به نیازهای فرآیندی طراحی یک پروژه، نقش مهندسین شیمی و مهارتهای مورد نیاز در مراحل مختلف طراحی شمرده شده است و در هر بخش پیشنهاداتی برای ارائه برخی آموزشهای اولیه در دانشکده‌های مهندسی ارائه گردیه است. ارائه این آموزشها، شناخت دانشجویان از فرصتهای شغلی در صنایع کشور را بالا برده و موجب انتخاب آگاهانه زمینه شغلی آینده آنها شده و به مطالعات و کسب مهارتهای جنبی دانشجویان جهت خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Complementary skill educations for chemical engineers from engineering consultant company's view perspective

نویسندگان [English]

  • shaker kheradmandinia 1
  • Rahmat Sotudeh gharebagh 2

1 Process Eng / Mapna Group

2 professor of chemical engineering,university of tehran

چکیده [English]

Nowadayes, admission in engineering fields does not guarantee the job for graduates and finding appropriate job is the main issue for all graduates especially chemical engineers. Chemical engineering students in Iran needs more skills than usual education programs presented by faculties. It seems, it seems that wide range of industry and the distance between industries requirements and academic educations are the substantial reasons for student's unfamiliarity with job fields. In this article, first, the job divisions for chemical engineers in Iran market is listed, then, employment possibilities in engineering consultant companies, Design projects and building industrial complexes are reviewed in detail. Considering the process need of project design, the role of chemical engineers and it`s required skills have been counted while providing some suggestion in every section regarding primary educations in engineering faculties. Providing such suggestions will increase the student's recognition of employment possibilities in industry of this country so that they can choose the job field consciously. Also these additional courses will direct the students personal efforts in order to find their ideal job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical engineering
  • academic educations
  • industrial projects
  • process engineer
  • design skills
دوامی، پرویز (1395). دانشگاه­های مهندسی چه چیزی را یاد نمی­دهند؟. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 18(72)،21-1.
رحیمی، امیر و آقامیری، سیدفؤاد (1384). لزوم بازنگری برنامه­های آموزشی دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی متناسب با نیازهای صنعت. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 7 (28)، 13-27.
کستن، ژوزف (1347). گزارش و پیشنهادات درباره دانشکده فنی دانشگاه تهران. ترجمه دکتر اردشیرجهانشاهی.
مطهری­نژاد، حسین (1392). روند تکامل آموزش مهندسی در جهان و ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 15 (58)، 14-1.
معصومی، ساغر؛ ستوده قره­باغ، رحمت و گرجی، سهیلا (1390). ارائه راهکارهایی برای بهبود آموزشی رشته مهندسی شیمی در ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(51)، 99-75
Alshehria, A.; Gutub, S. A.; Ebrahima, M. and Abdel Aziz, M. H. (2016). Integration between industry and university case study faculty of engineering at Rabigh Saudi Arabia.Education for chemical engineers, 14, 24–34.
 Belton, D. J.  (2016). Teaching process simulation using video-enhanced and discovery/inquiry-based learning: Methodology and analysis within a theoretical framework for skill acquisition. Education for chemical engineers, 17, 54-64.
Byrne, E. P.  (2006) The role of specialization in the chemical engineering curriculum, Education for chemical engineers, 1, 30–38.
 Campbell, G.; Daniel, M. and Belton, J. (2016). Setting up new chemical engineering degree programmes: Exercises in design and retrofit within constraints. Education for chemical engineers, 17, 1-13.
 Fletcher, A. J.; Sharif, A. W. A. and Haw, M. D.  (2017). Using the perceptions of chemical engineering students and graduates to develop employability skills. Education for Chemical Engineers, 18, 11-25.
Gomes, V. G.; Barton, G. W.; Petrie, J. G.; Romagnoli, J.; Holt, P.; Abbas, A.; Cohen, B.; Harris, A. T.; Haynes, B. S; Langrish, T. A. G.; Orellana1, J.; See, H. T.; Valix, M. and White, D. (2006). Chemical Engineering Curriculum Renewal. Education for chemical engineers, 1, 116–125.
Grant, C. D.  and Dickson, B. R.  (2006). Personal skills in chemical engineering graduates, the development of skills within degree programs to meet the needs of employers. Education for chemical engineers, 1, 23–29.
Molzahn, M. (2004) Chemical Engineering Education in Europe Trends and Challenges, Chemical Engineering Research and Design, 82(A12): 1525–1532.
Ruiz-Ramos, E.; Romero-García, J. M., Espínola, F.; Romero, I.; Hernández1, V. and Castro, E. (2017). Learning and researching based on localexperience and simulation software for graduateand undergraduate courses in chemical andenvironmental engineering. Education for chemical engineers, 21, 50–61.
Shallcross, D. C. (2014). Safety shares in the chemical engineering classroom. Education for Chemical Engineers, 9, 94–105.
Shallcross, D. C.  (2006). Career preferences for undergraduate chemical engineering students, results of an international survey. Education for chemical engineers, 1, 30–38.
Voronov, R. S.; Basuray, S. k.; Obuskovic. G.; Simon, Laurent (2017). Statistical analysis of undergraduate chemical engineering curricula of United States of America universities: Trends and observations. Education for Chemical Engineers, 20, 1–10.
Visak, V. N. (2017). Team-based learning for first year engineering students. Education for Chemical Engineers, 18, 26-34.
Zeng, A. (2017). Cultivating a safety mindset in chemicalengineering students: Design of a training module. Education for chemical engineers, 20, 32–40.