نویسنده = سید عباس حسینی جو
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر نمره گذاری پایانی ارزشیابی های آموزشی در آموزش عالی

دوره 18، شماره 69، بهار 1395، صفحه 103-114

رضا میرعرب رضی؛ سید عباس حسینی جو