نویسنده = جلال الدین شایگان
تعداد مقالات: 6
1. ضرورت آموزش های زیست محیطی برای مدیران و مسئولان کشور

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 27-36

جلال الدین شایگان


2. پیشنهاد درس "آشنایی با مهندسی شیمی" برای دوره کارشناسی مهندسی شیمی

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 29-40

جلال الدین شایگان؛ محمد علی موسویان


3. تحلیلی بر درس موازنه ماده و انرژی و نحوه تدریس آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 41-51

جلال الدین شایگان؛ حسن پهلوان زاده


5. طراحی برنامه آموزشی برای دور ه کارشناسی مهندسی محیط زیست در کشور

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 17-27

جلال الدین شایگان؛ منصور طاهری؛ مصطفی سهراب پور؛ آرمین حسن زاده


6. نقش پژوهش در توسعه فن آوری مطالعه موردی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 111-123

جلال الدین شایگان