نویسنده = ابوالحسن وفایی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه زنان در توسعه علوم مهندسی در ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 52-91

ابوالحسن وفایی؛ علی کاوه؛ مجید صادق آذر


2. نوآوری در آموزش مهندسی عمران، پیشنهاد تأسیس "رشته مهندسی ساختمان"

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 1-20

ابوالحسن وفایی؛ علی کاوه؛ مهیار جاوید روزی