نویسنده = جلال حجازی دهاقانی
تعداد مقالات: 4
1. مهندس و مهندسی

دوره 4، شماره 13، بهار 1381، صفحه 1-17

جلال حجازی دهاقانی


2. آسیب شناسی آموزش عالی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 121-135

جلال حجازی دهاقانی


3. پیشنهادی برای نظام آموزش مهندسی مواد

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 55-72

جلال حجازی دهاقانی؛ پرویز دوامی؛ غلامحسین دانشی؛ سعید ناطق؛ افسر سیار؛ ناصر توحیدی؛ کمال جانقربان؛ پرویز فرهنگ


4. تحلیلی بر بنیان گذاری آموزش نوین و آموزش مهندسی در دوران قاجار

دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 59-85

جلال حجازی دهاقانی؛ زهرا فشانی