نویسنده = ژیلبرت لاپرت
تعداد مقالات: 1
1. تحقیق در عملیات و بهینه‌سازی: گذشته، حال و آینده

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 137-158

ژیلبرت لاپرت؛ مهدی مهنام (مصاحبه ، ترجمه و تنظیم)؛ احسان نیکبخش(مصاحبه، ترجمه و تنظیم)