نویسنده = سعید هداوند
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی کیفیت آموزشهای فنی و مهندسی بر اساس مدل مقیاس کیفیت خدمات SERVQUAL

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 117-141

سعید هداوند؛ شهره صادقیان


3. مدیریت کیفیت جامع در برنامه¬های آموزش مهندسی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1389، صفحه 27-48

سعید هداوند