نویسنده = محمد بایرامی
تعداد مقالات: 1
1. چراغهای خودکار نوری بر دانش ایران باستان

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 153-169

یوسف یاسی؛ صفر هاشملو؛ محمد بایرامی؛ فاطمه طباطبایی؛ آزاده کریمی