نویسنده = ناصر آزاد
تعداد مقالات: 2
1. مهندسی به اشتراک گذاشتن دانش به کمک سیستم مدیریت دانش

دوره 10، شماره 40، زمستان 1387، صفحه 81-105

ناصر آزاد؛ صدرا رشیدی


2. ماتریس مدیریت ریسک پروژه در مهندسی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 85-99

ناصر آزاد؛ صدرا رشیدی