نویسنده = محمد حسین میر باقری
تعداد مقالات: 3
1. فرار مغزها (راهکارها)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 1-30

محمد حسین میر باقری؛ پرویز دوامی


2. فرار مغزها (علل و انگیزه‌ها)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 1-23

محمد حسین میر باقری؛ پرویز دوامی


3. فرار مغزها(تاریخچه)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 75-90

محمد حسین میر باقری؛ سمیرا سید میرزا؛ پرویز دوامی