نویسنده = سارا نیک بخش
تعداد مقالات: 1
1. زیست‌ فناوری و مهندسی شیمی

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 1-15

نظام الدین اشرفی زاده؛ سارا نیک بخش؛ زهره علوی