نویسنده = محمود یعقوبی
تعداد مقالات: 2
1. الزامات آموزش مهندسی با توجه به نیازهای صنعت در کشور ایران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 23-39

حسین مطهری نژاد؛ محمود یعقوبی؛ پرویز دوامی


2. تاریخچه ای از انتقال حرارت

دوره 3، شماره 9، بهار 1380، صفحه 9-44

محمود یعقوبی؛ خالد کریمی؛ محید ملکی