نویسنده = محسن مصلی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تبیین و تحلیل فناوری RFID در توسعه مهندسی فناوری اطلاعات(IT)؛آموزش، کاربرد و چالشها

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 137-1368

حسین مهربان جهرمی؛ محسن مصلی نژاد


2. طراحی و پیاده سازی سیستم شبکه ای امنیت، نظارت وحفاظت ملی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 125-145

حسین مهربان جهرمی؛ برهان جلائیان؛ عباس مهربان جهرمی؛ محسن مصلی نژاد