کلیدواژه‌ها = قصد کارآفرینی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانة دانشجویان حضوری و مجازی دانشکدة کارآفرینی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 103-128

راضیه طهماسبی؛ مرتضی اکبری؛ مجتبی هوشمندزاده؛ اعظم آهنگر سله بنی


3. ارزیابی برنامه¬های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 75-89

زهرا آراستی؛ سعیده سعید بنادکی