کلیدواژه‌ها = آموزش بیرون از محیط دانشگاه و محیط کار
تعداد مقالات: 1
1. آموزش مهندسی خارج از محیط آکادمیکoff-campus در اسکاتلند

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 147-153

اکبر خداپرست حقی