کلیدواژه‌ها = کارایی و کاربرد و قیمت فلزات استراتژیک و عوامل مؤثر بر تولید کانه فلزات سرچشمه فلزات استراتژیک مس
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت شناخت و آموزش فلزات استراتژیک در مهندسی مواد

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 133-171

ناصر توحیدی؛ آرمان ربیعی فر