کلیدواژه‌ها = طراحی سیستم های الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الکترونیک در سطح سیستم: زمینه های پیدایش و راهکارهای بهره برداری

دوره 16، شماره 62، تابستان 1393، صفحه 117-140

زین العابدین نوابی شیرازی؛ سمیه صادقی کهن