کلیدواژه‌ها = کیفیت آموزش عالی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاههای دولتی ایران بر اساس مدلهای رایج کیفیت (رویکرد سیستمی)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 25-50

اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمد حسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان