کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانة دانشجویان حضوری و مجازی دانشکدة کارآفرینی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 103-128

راضیه طهماسبی؛ مرتضی اکبری؛ مجتبی هوشمندزاده؛ اعظم آهنگر سله بنی


2. نگرشی بر آموزش کارشناسی مهندسی شیمی و اشتغال

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 85-106

داود رشتچیان؛ جلال شایگان