کلیدواژه‌ها = نیازهای صنعت
تعداد مقالات: 1
1. الزامات آموزش مهندسی با توجه به نیازهای صنعت در کشور ایران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 23-39

حسین مطهری نژاد؛ محمود یعقوبی؛ پرویز دوامی