کلیدواژه‌ها = مهندسی ساختمان
تعداد مقالات: 3
1. نوآوری در آموزش مهندسی عمران، پیشنهاد تأسیس "رشته مهندسی ساختمان"

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 1-20

ابوالحسن وفایی؛ علی کاوه؛ مهیار جاوید روزی


2. کاربرد اطلاعات در مهندسی ساختمان

دوره 2، شماره 5، بهار 1379، صفحه 51-73

فروز روشن بین


3. نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بخش ساختمان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 23-37

ابوالحسن وفایی؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ قدرت الله قدیمی