هجدهمین نشست سالانه انجمن علم و فناوری در جامعه با مشارکت برخط حدود  1400رهبر جهانی در علم و فناوری، سیاستگذاری، تجارت و رسانه از  125کشور، منطقه و سازمان های بین المللی برگزار شد. 

جهت دریافت فایل خلاصه بیانیه اینجا کلیک کنید.