کلیدواژه‌ها = ارتباط صنعت با دانشگاه
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای ارتباط صنعت و دانشگاه

دوره 14، شماره 53، بهار 1391، صفحه 119-129

پرویز دوامی