کلیدواژه‌ها = اعتبار‌سنجی
تعداد مقالات: 3
1. اعتباریابی ابزاری برای پیش بینی موفقیت دانشجویان مهندسی در یادگیری الکترونیکی

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 113-132

محمد علی رستمی نژاد؛ ناصر مزینی؛ علی دلاور؛ داریوش نوروزی


2. موانع اساسی در توسعه و بهره برداری از نوآوری و اختراعات در حوزه¬های فنی و مهندسی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 41-59

پور اندخت نیرومند؛ اکبر فرجی ارمکی؛ بی تا صالح پور؛ محبوبه رنجبر؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی