کلیدواژه‌ها = مهندسی مکانیک
تعداد مقالات: 5
1. وضعیت تولید فناوری کشور با نگاه به جایگاه مهندسی مکانیک

دوره 21، شماره 83، پاییز 1398، صفحه 23-38

علی غفاری؛ مسعود عبداللهی نیا


2. بررسی مقایسه‌ای وضعیت کنونی پژوهش در زمینه فنی‌مهندسی با محوریت رشته مهندسی مکانیک

دوره 21، شماره 82، تابستان 1398، صفحه 31-57

مجید صفار اول؛ محمدرضا اسلامی؛ نوید زهتابیان رضائی؛ محمدحسین نهاوندیان


3. شناخت ساختار آموزش کارشناسی مهندسی مکانیک درایران و مقایسه آن با برخی دانشگاه‌های جهان

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 125-158

مجید صفار اول؛ مینا روحانی؛ امیر حسین قاسمی؛ فرزاد قنبری؛ وحید فخاری؛ فریدالدین بهزاد؛ وحید نظری


4. ضرورت تحول در آموزش مهندسی مکانیک

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 25-50

ابراهیم شیرانی


5. علوم مهندسی مکانیک در ادبیات فارسی

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 57-72

غلامحسین دانشی