کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 6
2. تبیین و تحلیل فناوری RFID در توسعه مهندسی فناوری اطلاعات(IT)؛آموزش، کاربرد و چالشها

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 137-1368

حسین مهربان جهرمی؛ محسن مصلی نژاد


3. کاربرد فناوری اطلاعات در امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 87-103

ابوالقاسم دائی چیان؛ فریدون شعبانی نیا


4. توسعه تحصیلات سنتی و راه دور با استفاده از فناوری اطلاعات

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 29-42

رضا بابایی(مترجم)H.Bouzekri؛ رضا بابایی( مترجم)H.A.Latchman


5. فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی عمران و مهندسی ساختمان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 69-91

علی کاوه؛ محمد گل محمدی


6. نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بخش ساختمان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 23-37

ابوالحسن وفایی؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ قدرت الله قدیمی