کلیدواژه‌ها = دانشمندان قدیمی ایرانی
تعداد مقالات: 1
1. مفاهیم فیزیک از دیدگاه دانشمندان ایرانی قدیم

دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 35-58

محمد اخوان؛ عبدالحسن بصیره؛ سینا شیبانی؛ اسفندیار معتمدی