موضوعات = آموزش در سایر رشته های علوم(ریاضی، فیزیک، شیمی و روانشناسی و علوم تربیتی)
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران)

دوره 21، شماره 83، پاییز 1398، صفحه 51-77

احمد کیخا؛ میترا عزتی؛ محمد جواد صالحی


2. آسیب‌شناسی آموزش‌های مهارتی بر مبنای الگوی سه‌شاخگی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 21، شماره 81، بهار 1398، صفحه 85-97

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی