کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی جایگاه آموزش مدیریت در مهندسی با هدف پرورش مدیران بر مبنای شایستگی

دوره 14، شماره 53، بهار 1391، صفحه 1-18

مهرداد گودرزوند چگینی؛ الهه طاهری


5. در فضایل انسانی مهندسان، بخش اول: خردمندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 9-21

محمود یعقوبی؛ مهدی بهادری نژاد