موضوعات = پژوهش در آموزش مهندسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه برنامه‌ درسی و شیوه آموزشِ رشته‌ مهندسی شیمی در دانشگاه‌های آمریکا و ایران

دوره 21، شماره 81، بهار 1398، صفحه 25-45

جعفرصادق مقدس؛ نعیمه یثربی؛ عباس شجاع الساداتی؛ مهسا تقوی


2. تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب صنایع دریایی کشور در جهت اجرای الگوی مهندسی همزمان

دوره 20، شماره 80، زمستان 1397، صفحه 115-133

امین محمدی؛ علی ملکی؛ ابراهیم علیزاده