کلیدواژه‌ها = مهندسی شیمی
1. بررسی و مقایسه برنامه‌ی درسی و شیوه آموزشِ رشته‌ی مهندسی شیمی در دانشگاه‌های آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

جعفرصادق مقدس؛ نعیمه یثربی؛ عباس شجاع الساداتی؛ مهسا تقوی


5. لزوم ارائه واحد درسی مدیریت در رشته مهندسی شیمی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 37-49

محسن پیر دشتی؛ آرزو قادی؛ نسرین نور شاهی


6. زیست‌ فناوری و مهندسی شیمی

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 1-15

نظام الدین اشرفی زاده؛ سارا نیک بخش؛ زهره علوی


9. اولویت های اساسی در تغییر ساختار آموزش مهندسی شیمی در ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 7-15

منصور طاهری؛ امیر رحیمی


10. تحلیلی بر درس موازنه ماده و انرژی و نحوه تدریس آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 41-51

جلال الدین شایگان؛ حسن پهلوان زاده


11. آموزش رشته های نوین مهندسی شیمی(مهندس تبدیل گاز طبیعی)

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 71-82

طاهره کاغذ چی؛ مرتضی سهرابی؛ منصوره سلیمانی


13. تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن در مهندسی شیمی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 1-26

رحمت ستوده قره باغ


14. ضرورت ایجاد رشته مهندسی داروسازی در انشکده های فنی و مهندسی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1380، صفحه 41-66

رحمت ستوده قره باغ


15. مقدمه ای بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 1-16

جعفر توفیقی؛ نسرین نورشاهی


16. CFD ابزاری جدید برای آموزش و پژوهش در مهندسی شیمی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 45-53

بهرام دبیر؛ فرامرز هرمزی؛ سید مهدی علایی


17. مهندسی شیمی در ایران و چالش های در پیش رو در سال 2001

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 29-44

نظام الدین اشرفی زاده


18. آموزش مهندسی شیمی، معایب، راهکارها و اولویت ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 1-13

منصور طاهری؛ امیر رحیمی


19. آموزش و پژوهش مهندسی شیمی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 15-27

ابراهیم واشقانی فراهانی


20. نگرشی بر آموزش کارشناسی مهندسی شیمی و اشتغال

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 85-106

داود رشتچیان؛ جلال شایگان


21. مهندسی شیمی و انرژی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 55-70

محمد حسن پنجه شاهی


22. مهندسی شیمی؛ گذشته، حال و آینده آن

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 51-62

محمد خشنودی


23. نگرشی به آموزش مهندسی شیمی با توجه به فناوری

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 35-49

منصور طاهری؛ امیر رحیمی