کلیدواژه‌ها = مهندسی شیمی
تعداد مقالات: 24
1. بررسی و مقایسه برنامه‌ درسی و شیوه آموزشِ رشته‌ مهندسی شیمی در دانشگاه‌های آمریکا و ایران

دوره 21، شماره 81، بهار 1398، صفحه 25-45

جعفرصادق مقدس؛ نعیمه یثربی؛ عباس شجاع الساداتی؛ مهسا تقوی


5. لزوم ارائه واحد درسی مدیریت در رشته مهندسی شیمی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 37-49

محسن پیر دشتی؛ آرزو قادی؛ نسرین نور شاهی


6. زیست‌ فناوری و مهندسی شیمی

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 1-15

نظام الدین اشرفی زاده؛ سارا نیک بخش؛ زهره علوی


9. اولویت های اساسی در تغییر ساختار آموزش مهندسی شیمی در ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 7-15

منصور طاهری؛ امیر رحیمی


10. تحلیلی بر درس موازنه ماده و انرژی و نحوه تدریس آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 41-51

جلال الدین شایگان؛ حسن پهلوان زاده


11. آموزش رشته های نوین مهندسی شیمی(مهندس تبدیل گاز طبیعی)

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 71-82

طاهره کاغذ چی؛ مرتضی سهرابی؛ منصوره سلیمانی


13. تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن در مهندسی شیمی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 1-26

رحمت ستوده قره باغ


14. ضرورت ایجاد رشته مهندسی داروسازی در انشکده های فنی و مهندسی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1380، صفحه 41-66

رحمت ستوده قره باغ


15. مقدمه ای بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 1-16

جعفر توفیقی؛ نسرین نورشاهی


16. CFD ابزاری جدید برای آموزش و پژوهش در مهندسی شیمی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 45-53

بهرام دبیر؛ فرامرز هرمزی؛ سید مهدی علایی


17. مهندسی شیمی در ایران و چالش های در پیش رو در سال 2001

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 29-44

نظام الدین اشرفی زاده


18. آموزش مهندسی شیمی، معایب، راهکارها و اولویت ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 1-13

منصور طاهری؛ امیر رحیمی


19. آموزش و پژوهش مهندسی شیمی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 15-27

ابراهیم واشقانی فراهانی


20. نگرشی بر آموزش کارشناسی مهندسی شیمی و اشتغال

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 85-106

داود رشتچیان؛ جلال شایگان


21. مهندسی شیمی و انرژی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 55-70

محمد حسن پنجه شاهی


22. مهندسی شیمی؛ گذشته، حال و آینده آن

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 51-62

محمد خشنودی


23. نگرشی به آموزش مهندسی شیمی با توجه به فناوری

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 35-49

منصور طاهری؛ امیر رحیمی