کلیدواژه‌ها = فناوری
تعداد مقالات: 14
1. آموزش برخط مهندسی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1398، صفحه 15-29

حسین معماریان


2. توسعه فناوری در کشور با بازبینی برنامه درسی رشته های مهندسی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 21-36

فیروز بختیاری نژاد؛ ناهید شیخان


3. آسیب شناسی پژوهش در علوم و مهندسی طی دهه های اخیر در ایران

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 113-127

سید نظام الدین اشرفی زاده


4. ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاریهای دانشگاه و صنعت در ایران

دوره 14، شماره 56، زمستان 1391، صفحه 75-95

جعفر توفیقی؛ نسرین نور شاهی


6. فناوری و دانش فنی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 65-88

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ ناصر توحیدی؛ علی حائریان اردکانی؛ علی کریمی طاهری؛ رضا محمودی


8. مهندسی چیست و یک مهندس کیست

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 35-55

پرویز دوامی؛ مریم خدا بخش پیر کلانی


9. ارزیابی استراتژیهای ملی پژوهش و تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی*

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 81-105

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی


10. تجدید ساختار در آموزش مهندسی برق در کشور

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 1-27

مهدی احسان


11. اشاراتی به مواد و کاربرد آنها در نثر فارسی در قرون چهارم و دهم هجری

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 59-74

غلامحسین دانشی؛ ثریا طوسی


13. نقش دانشگاه های مجازی در آموزش مهندسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 67-76

اف بادندورفاند؛ پ. اچ. اس . وین


14. آموزش و پژوهش مهندسی شیمی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 15-27

ابراهیم واشقانی فراهانی