کلیدواژه‌ها = دانشجویان مهندسی
تعداد مقالات: 6
1. نقش بازتاب قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فریبا فیروزیان؛ سهیلا فیروزیان؛ محمدرضا فدایی؛ ابوالفضل رفیع پور


4. بررسی کیفی نقش بازتاب در حل مسئلۀ ریاضی دانشجویان مهندسی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1396، صفحه 51-70

فریبا فیروزیان؛ محمدرضا فدایی؛ ابوالفضل رفیع پور


5. نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 1-24

قاسم سلیمی؛ محبوبه مهرورز؛ رضا پذیرش