کلیدواژه‌ها = دانشجویان مهندسی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی کیفی نقش بازتاب در حل مسئلۀ ریاضی دانشجویان مهندسی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1396، صفحه 51-70

فریبا فیروزیان؛ محمدرضا فدایی؛ ابوالفضل رفیع پور


4. نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 1-24

قاسم سلیمی؛ محبوبه مهرورز؛ رضا پذیرش