کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
تعداد مقالات: 11
1. سنجش و ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی تخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی کرک پاتریک

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 43-62

محمدابراهیم صادقی؛ حمید عرفانیان خانزاده؛ حسین وهابزاده


3. توسعه مهارت های آموزشی استادان مهندسی ایران

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 55-73

حسین معماریان


4. عوامل موثر بر نمره گذاری پایانی ارزشیابی های آموزشی در آموزش عالی

دوره 18، شماره 69، بهار 1395، صفحه 103-114

رضا میرعرب رضی؛ سید عباس حسینی جو


7. بازنگری برنامه های آموزش مهندسی

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 1-18

حسین معماریان


8. کاستیهای برنامه‌های آموزش مهندسی ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 53-74

حسین معماریان


9. فرایند ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 33-61

حسین معماریان


11. ضرورت طراحی و استقرار ساختار تضمین کیفیت در رشته‌های علوم مهندسی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 77-114

رضا محمدی؛ کورش پرند؛ عبدالرسول پور عباس