به مناسبت 20 سال انتشار فصلنامه آموزش مهندسی ایران و ده سال فعالیت مستمر انجمن آموزش مهندسی ایران، ده مقاله برتر از میان 316 مقاله منتشر شده طی سال های 1387 تا 1397 پس از طی مراحلی جهت تقدیر از نویسندگان برگزیده شده اند.

مقالات برگزیده شده و نویسندگان آنها را می توانید در اینجا ملاحظه نمایید.

عنوان مقاله

نام نویسنده/ نویسندگان

سال

شماره

الگوی آموزش معماری روستایی در دانشکده های معماری

سید بهشید حسینی و مجید ضیایی

1388

41

بررسی جایگاه آموزش رسمی، غیر رسمی و یادگیری مادام العمر در عصر ناپایداری اطلاعات

محمدرضا افضل نیا،  حسین اشکوه و آیلار کلوی

1389

45

مهندسی چیست و یک مهندس کیست

پرویز دوامی، مریم خدابخش پیر کلانی

1389

45

روش های نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی

حسین معماریان

1390

52

بررسی جایگاه آموزش مدیریت در مهندسی با هدف پرورش مدیران بر مبنای شایستگی

مهرداد گودرزوند چگینی

1391

53

ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان(مطالعه موردی: دانشگاه کاشان)

محمد امینی، محمد گنجی و علی یزدخواستی

1391

55

ارزیابی و تحلیل مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان رشته های مهندسی

محمد امینی، احمد مدنی و  زهرا عسگرزاده

1393

63

بررسی رابطه بین سلامت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان دانشکده های فنی ـ مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی

علیرضا حیدرزادگان و مریم کوچک زایی

1394

65

آیین نامه اخلاق حرفه ای مهندسی در ایران

مهران رحمانی سامانی و جواد مجروحی سردرود

1394

67

بررسی نقش باورهای معرفت شناسی و نگرش نسبت به ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی

میثم غلام پور، محمد اکبری بورنگ و سیما قرانی سیرجانی

1397

79

 

فصلنامه آموزش مهندسی ایران ضمن تبریک به این نویسندگان محترم آرزوی توفیقات بیشتر برای آنها و جامعه مهندسی کشور را خواستار است.