موضوعات = آموزش مهندسی در جهت توسعه پایدار
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر گسترش آموزش عالی در مهندسی در طول برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه

دوره 21، شماره 81، بهار 1398، صفحه 1-24

ابراهیم شیرانی؛ حسن ظهور؛ محمود یعقوبی؛ سعید امیرزاده؛ شبنم تشکری


2. مهارت‌های نرم برای دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1397، صفحه 1-29

علی محمد زاده؛ رحمت ستوده قره باغ


3. شناسایی موانع تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مهندسان و کارآموزان حوزه‌ آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 139-154

پوراندخت نیرومند؛ مرضیه ملااکبری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ سعید زارع خورمیزی؛ حمیده قنبری