کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 15
3. بررسی چالش‌های برنامه درسی رشته مهندسی برق به‌منظور بازنگری و نوسازی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 1-25

کبری بحری گمچی؛ مریم سامری؛ جواد عبدلی سلطان احمدی


4. ارزیابی درونی و بهبود کیفیت برنامه درسی در گروه های آموزش مهندسی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1395، صفحه 45-67

مریم زمانی فر؛ رضا محمدی؛ فاطمه صادقی مندی


5. آموزش انرژیهای تجدید‌پذیر در ایران

دوره 18، شماره 69، بهار 1395، صفحه 77-90

صادق مطهر؛ علی اکبر عالم رجبی


8. شناسایی شایستگیهای محوری در آموزش مهندسی فناوری اطلاعات از دیدگاه اعضای هیئت علمی و کارفرمایان

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 19-36

سعید احمدی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ زهره سعادتمند


12. کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمندسازی مدیران بخش صنعت

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 71-88

محمد رضا زارع بناد کوکی؛ محمد صالح اولیاء


13. آموزش معماری منظر: دانش و مهارتهای اساسی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 115-129

محسن فیضی؛ سینا رزاقی اصل


14. اولویت های اساسی در تغییر ساختار آموزش مهندسی شیمی در ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 7-15

منصور طاهری؛ امیر رحیمی