مدل یابی تبیین رابطه شایستگیهای دانش آموختگان فنی مهندسی بر روحیه کارآفرینی با میانجیگری اخلاق حرفه ای مهندسی )مورد مطالعه: دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تهران(

میترا عزتی؛ زینب السادات مصطفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

https://doi.org/10.22047/ijee.2023.375603.1951

ارزیابی مقایسه‌ای ویژگیهای روانشناختی مؤثر بر نگرشهای کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان)

حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی؛ غلامحسین کرمی؛ نگین فلاح حقیقی

دوره 14، شماره 53، خرداد 1391، صفحه 65-81

https://doi.org/10.22047/ijee.2012.2301