کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 20
3. ارزیابی درونی گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر با استفاده از الگوی (CIPP)

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 119-137

علی ایمان زاده؛ مریم مرندی حیدرلو


4. ارزیابی درونی و بهبود کیفیت برنامه درسی در گروه های آموزش مهندسی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1395، صفحه 45-67

مریم زمانی فر؛ رضا محمدی؛ فاطمه صادقی مندی


5. کاوشی در عوامل اثر‌گذار بر کیفیت استفاده از فناوری ویدئو کنفرانس در آموزش‌های مهندسی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 1-19

قاسم سلیمی؛ مهدی زهتابیان؛ زینب پیروی نژاد


7. تبیین جایگاه استانداردسازی در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی

دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 133-153

عفت عباسی؛ مهدیه سادات وقور کاشانی


10. اعتباریابی ابزاری برای پیش بینی موفقیت دانشجویان مهندسی در یادگیری الکترونیکی

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 113-132

محمد علی رستمی نژاد؛ ناصر مزینی؛ علی دلاور؛ داریوش نوروزی


11. موانع اساسی در توسعه و بهره برداری از نوآوری و اختراعات در حوزه¬های فنی و مهندسی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 41-59

پور اندخت نیرومند؛ اکبر فرجی ارمکی؛ بی تا صالح پور؛ محبوبه رنجبر؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی


13. ارزیابی کیفیت آموزشهای فنی و مهندسی بر اساس مدل مقیاس کیفیت خدمات SERVQUAL

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 117-141

سعید هداوند؛ شهره صادقیان


15. ویژگیهای فرایند تدریس ـ یادگیری در آموزش عالی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 73-90

ثنا صفری


16. طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاههای دولتی ایران بر اساس مدلهای رایج کیفیت (رویکرد سیستمی)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 25-50

اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمد حسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان


18. نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت‌آموزشی رشتة مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 1-33

حسن شهرکی پور؛ کورش پرند؛ مهدیه سادات وقور کاشانی


20. پیاده سازی اصـول دمینگ راهی به سـوی مدیریت کیفیت فـراگیر

دوره 10، شماره 39، پاییز 1387، صفحه 143-167

مهرداد گودرزوند چگینی